Български

Събития >>>

Идването на първите българи в Словакия води началото от 1902 година. Тук започват да идват трудолюбиви зеленчукопроизводители, отначало като сезонни работници, а след дестина – петнадесет години, някои се осмеляват и вземат и семействата си. Животът в началните им годините е бил много тежък и неорганизиран.

И така около 1910 г. инициативни будни наши сънародници решават и основават първото „Българско градинарско сдружение” в Братислава. Избират си ръководство и представители, които не само да уреждат техните административни и социални въпроси, но главната цел е да повдигнат духа на българите, да запазат в тях всички исторически ценности на България, да говорят родния си език, да пазят и честват прекрасните български празници и традиции.

Изминаха толкова много години, клубът ни премина през много перипетии, но и пожънахме безброй значими успехи, предавахме знамето на нашите деца, а днес и на нашите внуци и вярваме, че те ще продължат да „разсяват” и пазят българския дух в Словакия.

Сънародник